ZIŅAS  
Fragments no Leonarda Forslunda darba

Leonards Forslunds Brandts mākslas telpā 0

Arterritory.com
05/03/2012

Leonard ForslundForest of Glass
Kunsthallen Brandts, Odense
27. janvāris – 25. augusts, 2012

Zviedru izcelsmes dāņu mūsdienu mākslinieks Leonards Forslunds (1959) ir atpazīstams kā trīsdimensionālu gleznu-instalāciju autors. Līdz 25. augustam Kunsthallen Brandts izstāžu zālē, Dānijā, ir apskatāma apjomīga Forslunda darbu izstāde “Stikla mežs” (“Forest of Glass”).


No Man's Land with Nine Points of Color. 2008

Gleznotājs starptautisku popularitāti ieguva 20. gs. 80. gadu vidū. Darbus viņš darina vairākos slāņos, līdz ar ko gleznas pārtop par gleznieciskām, iluzorām instalācijām, kur audeklam klāt konstruēti elementi no koka, alvas un vēl citiem materiāliem. Radot vizuāli estētiskus, gleznieciskus objektus, Leonards Forslunds arī neatstāj novārtā darbu saturisko pusi. Viņa daiļradē liela nozīme ir tieši idejai, kas bieži vien sakņojas filozofiskā un kritiskā komentārā par skandināvu socio-utopisko sabiedrību.


Time College. 2011


Central Laundry. 2011

“Forest of Glass” ir iekļauti darbi, kas tapuši, sākot no 1999. gada līdz mūsdienām, kā arī tādi objekti, kurus autors radījis speciāli izstādei. Piemēram, Human Hurricane un darbu sērija Stream Palisade, kurās cilvēks tiek atainots kā bioloģiskās sistēmas gauži niecīga sastāvdaļa.


Human Hurricane. 2011

Leonards Forslunds izglītību ieguvis Dānijas Karaliskajā mākslas akadēmijā un par savu radošo darbu saņēmis vairākas starptautiskas nozīmes balvas, tai skaitā Eckersberg Medal (2009), kura tiek piešķirta māksliniekiem, kas ir pacēluši mākslas nozīmi pāri vispārpieņemtajiem priekšstatiem.


Amid the Painting's Woods. 2010


www.leonardforslund.com

Brandts Torv 1
Odense, Dānija
www.brandts.dk