ZIŅAS  
Briefbomber. Koka detaļas. 2008

Vācu mākslinieks Jirka Fāls LMC Ofisa galerijā 0

Arterritory.com
10/02/2012

Jirka Fāls. FIN DES SIÈCLES
Laikmetīgās mākslas centra Ofisa galerija, Rīga
9. februāris – 8. marts, 2012

Laikmetīgās mākslas centrs Rīgā līdz 8. martam piedāvā mūsdienu mākslas pārstāvja, vācu autora Jirkas Fāla (Jirka Pfahl, 1976) darbu izstādi FIN DES SIÈCLES (“Visu laiku beigas”) un tās ietvaros rīkotu mākslas kritikas simpoziju, kas notiek 10. februārī no plkst. 18.30. Jirka Fāla ekspozīcija ir tapusi, māksliniekam sadarbojoties ar latviešu filozofu Kārli Vērpi.

Izstādes nosaukumā “Visu laiku beigas” jeb FIN DES SIÈCLES ietvertā ideja popularitāti guva 19. gs. beigu Rietumeiropā. Izteikuma duālā nozīme vienlaikus pauž gan nolemtību, gan reizē arī jaunu sākumu un iespēju rašanos. Jēgpilnas un varbūt dziļi dramatiskas, bet tajā pašā laikā absurdas tēmas ir iemantojušas aktualitāti vācu mākslinieka darbos, veidojot netiešas atsauces uz sabiedrības vēsturi pagājušajā un arī 21. gadsimtā, kur krīžu aizēnoti periodi nereti savijas ar jauna laikmeta gaidām. Izstādes nosaukums izmantots arī kādā Jirkas Fāla darbā, kas radīts sadarbībā ar reliģisko ikonu mākslinieci, latvieti Ingrīdu Puķīti. Fāla rokās teksts pārtopt ģeometriskās formās. Viņa mākslas objekti ir kā spēle, acu apmāns skatītājam, kurā apvienojot, izceļot vai kārtojot vārdus dažādās estētiskās formās, tiek apslēpts darba vēstījums. Jirka Fāls ir pieskaitāms pie postkonceptuālistiem, kuru mākslā koncepti saaug ar figurālo mākslu.


Respekt (R). Neona zīme. 2012

10. februārī notiekošajā simpozijā piedalīsies ekspertu grupa – Jānis Taurens, Vilnis Vējš, Ieva Kulakova, Ieva Astahovska, Iliana Veinberga, Egija Inzule, Ainārs Kamoliņš u.c. mākslas kritikas profesionāļi. Sarunās tiks aizskarti jautājumi par pēdējās dekādēs mākslas kritikā dominējošajiem virzieniem un to attīstību vai varbūt iespējamo strupceļu nākotnē. Tāpat simpozijā paredzēts apspriest mākslas pasaules autonomiju.


“Alles Meins Rest Deins” (“Viss mans, pārējais tavs”). Krīts. Dažādi izmēri. 2008

www.artasinstantidea.com

Alberta iela 13
Rīga, Latvija
www.lcca.lv