ZIŅAS  

Arhitektu nama laikmetīgā seja? 2

Ieva Laube, www.arterritory.com
14/02/2013 

14. un 15. februārī Arhitektu namā, Rīgā, Torņa ielā 11, no pulksten 9.00 līdz 17.00, notiks “Nākotnes nama spēle”, kas ir Britu padomes Latvijā veidotās “Nākotnes pilsētas spēles” pielāgota versija. “Nākotnes nama spēle” vērsta uz Arhitektu nama iespējami labākā izmantošanas modeļa rašanu un realizēšanu. Šādu projekta formātu izvēlējušās arhitektes Liene Griezīte un Indra Ķempe, un arhitektūras studente Gunita Kuļikovska. Katrā no spēlei veidotajām piecām komandām strādās kāds no atzītajiem arhitektiem praktiķiem un teorētiķiem kopā ar arhitektūras un ekonomikas studentiem un starpdisciplinārām personībām, liekot lietā savas idejas un piedāvājot priekšlikumus. Dalībnieku vidū ir Ieva Zībārte, Toms Kokins, Agnese Kleina, Evelīna Ozola, Rihards Funts, Barbara Ābele un citi, bet spēli vadīs arhitekts Pēteris Bajārs. Arhitektūras platforma www.a4d.lv 15. februārī publicēs spēles priekšlikumu piecas skices, kuru vērtējumu varēs sniegt arī portāla lasītājs.

Plašāk par “Nākotnes nama spēli” Arterritory.com stāsta pasākuma iniciatore, arhitekte Indra Ķempe.

Kā radās doma Arhitektu nama izmantošanas idejas pasniegt kā spēli?

Jaunā Latvijas Arhitektu savienības vadītāja Viktora Valguma atbalstīti, sarunas par ceļu uz Arhitektu nama pārmaiņām nelielā brīvprātīgo grupā uzsākām pērnā oktobrī – lai gan domubiedru loks ir plašs, un idejas ap to virmo sen. Sākotnējais mērķis bija panākt, ka ir viena atpazīstama arhitektu sabiedriskās dzīves adrese, Arhitektu nams (un nevis Arhitektu savienība), kas nejauktu galvas ar neskaitāmajām abreviatūrām: LAS, LAIC, AIC, JAA, JAK, AVF.

Kā vēlamākais veids ieskicējās metu konkurss, kurā vienlaikus atraktīvi, brīvdomīgi un mūsdienīgi risinātu esošo Arhitektu nama žēlo situāciju. Tādējādi nonācām pie “Nākotnes nama spēles”, kurai izmantot “Nākotnes pilsētas spēles” metodiku piekrita Britu padomes Latvijā projektu vadītāja Ilze Saleniece.

Kā un kādēļ rādās nepieciešamība veidot šādu projektu?

Ar iniciatīvu izveidot domubiedru grupu, kas strādātu pie tā, kā Arhitektu namam kļūt un palikt par kolēģus vienojošām mājām — laikmetīgam un rentablam gan saturā, gan iekārtojumā, un kā būt pazīstamam, pievilcīgam un atvērtam arīdzan citiem, – atkārtoti 2012. gada oktobrī iestājos Latvijas Arhitektu savienībā kā asociētā biedre. Kopš 2009. gada rudens koordinēju šīs biedrības projektu “SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS”, kura laikā iepazinu Arhitektu namu kā tumšu, tukšu, vecīgu un garlaicīgu mūsu vizītkarti. 

Kā norisināsies šī spēle, kāds ir pasākuma formāts?

Kā jau minēju, “Nākotnes nama spēle” ir adaptēta metode no “Nākotnes pilsētas spēles”, kuras autors ir Britu padome Latvijā. To izvēlējāmies par demokrātiskāko veidu, kā sameklēt iespējami labāko modeli Arhitektu nama izmantošanai atbilstīgi tās īpašnieku –  arhitektu – sabiedriskajām, saimnieciskajām un telpiskajām vajadzībām, atrašanās vietai Vecrīgas vidū un laikmetam. 

Vai interesentiem būs iespēja skatīt spēli klātienē vai līdzdarboties?

Klātienē nebūs gan – intensīvi strādās dalībnieki, spēles gaitu vērot aicināti Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji, kā arī ieinteresētie mediji. Taču piektdien, 15. februārī, arhitektūras platforma www.a4d.lv publicēs pusgatavās idejas, lai apkopotu plašākas sabiedrības viedokļus. Laipni lūgti tās komentēt! Spēli filmēsim organizācijas vajadzībām. Iespējams, samontēsim materiālu arī plašākai publicitātei.


Plakāta autors Toms Kalniņš, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 1. kursa students