ZIŅAS  
“Izveidot pazīstamu objektu no pilnīgi paradoksāliem materiāliem vai izrotāt savādiem rakstiem vai krāsām”

Kā radīt pašam savu “ārtiņu”? 0

Arterritory.com
04/12/2012

Electroboutique “ARTOMAT”
Galerija Triumph, Maskava
30. novembris – 12. decembris, 2012

Maskavā darbu sācis projekts, kas ironiski pēta noteiktas (un varbūt pat diezgan lielas) mūsdienu mākslas daļas iedabu un ļauj katram skatītājam, kas iegriezies galerijā Triumph, uz brīdi kļūt par laikmetīgu mākslinieku. Populārais krievu autoru duets Electroboutique (Aristarhs Černišovs un Aleksejs Šuļgins) specializējas kritiskā jauno mediju un mūsdienu pasaules pārvērtēšanā, savukārt Aļona Artjomenko piedāvā ARTOMAT – pirmo automatizēto mākslas radīšanas sistēmu.

Projekta dalībnieki uzskata, ka mūsdienās arvien vairāk produktu – gan materiālo, gan virtuālo – pilnīgi vai daļēji tiek radīti automātiski. Māksla – tas ir pēdējais bastions, kurā tiek veidots unikāls produkts, kas turklāt ir tiešā veidā saistīts ar mītu par individuālo “mākslinieka iekšējo pasauli”. Tomēr, ja rūpīgāk iedziļinās pēdējos gadu desmitos notikošajos mākslas procesos, var atklāt, ka aiz šķietamās darbu daudzveidības slēpjas diezgan ierobežots to radīšanas algoritmu komplekts.

Pirms trim gadiem šāda veida mākslas apzīmēšanai mākslas grupa Electroboutique piedāvāja jēdzienu “ārtiņš” (jeb vieglā māksla, krieviski – artok; termins darināts pēc analoģijas ar vārdu “džeziņš” – viegls džezs), kura radīšanas pamatprincipi ir rekombinācija, nesavienojamā savienošana un objektu ievietošana paradoksālā kontekstā. “Ārtiņa” veidošanās pamatā tiek izmantoti jau gatavi un apjomīgi priekšmetu, cilvēku vai dzīvnieku modeļi. Mākslinieka iejaukšanās šeit ir ļoti minimāla, un nav arī akcenta uz amatnieka prasmēm, – ja tādas nepieciešamas, tiek noalgoti profesionāļi. Svarīga “ārtiņu” raksturiezīme – gandrīz pilnīgu iespaidu par “mākslas darbu” iespējams gūt no tā foto vai video dokumentācijas. “Ārtiņš” izmanto universālu, visā pasaulē saprotamu simbolu valodu, kas ļauj tam momentāni izplatīties pa internetu kā tādam vīrusam – no viena bloga uz citu.

Lūk, kā ARTOMAT autori formulē galvenos “ārtiņa” radīšanas algoritmus:

–        paņemt kaut ko mazu un stipri palielināt;
–        paņemt unikālu objektu un to pavairot;
–        paņemt lielu objektu un apgriezt to kājām gaisā;
–        izveidot pazīstamu objektu no paradoksāliem materiāliem vai izrotāt savādiem rakstiem vai krāsām;
–        izraudzīties objektus no dažādiem, pilnīgi nesaistītiem kontekstiem un apvienot vienotā darbā;
–        rekombinācija jeb dekonstrukcija ar tai sekojošu “nepareizu” sastāvdaļu salikšanu.

Pēc šiem principiem arī strādā ARTOMAT. Izstādē īpašos interaktīvos termināļos var radīt savu mākslas darbu – gleznu vai skulptūru. ARTOMAT automātiskā vai pusautomātiskā režīmā ģenerē mākslu, ļaujot skatītājam izsekot līdzi pilnam mākslas darba radīšanas ciklam, un nosūta iegūto rezultātu uz e-pastu, lai tālāk ar to varētu dalīties plašā skatītāju un, iespējams, pat jauna talanta cienītāju, lokā.

www.triumph-gallery.ru/events/artomat.html