JAUNĀKĀS ZIŅAS

twitter facebook
ZIŅAS  
Emīlija Estergrēna (Zviedrija). Fragments no komiksa “Artventurous”. Publicitātes foto

Pirmā komiksu nedēļa Rīgā 0

 

Agnese Čivle, www.anothertravelguide.com
19/11/2012

Starptautiska komiksu nedēļa Comics Artventures
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga
21. – 24. novembris, 2012

No 21. līdz 24. novembrim Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam sadarbojoties ar komiksu kultūras žurnālu kuš!, Rīgā notiks pirmā Starptautiskā komiksu nedēļa – Comics Artventures. Projekta laikā divpadsmit Latvijas un ārvalstu komiksu mākslinieki strādās LNMM galvenās ēkas pastāvīgajās ekspozīcijās un radīs jaunus mākslas darbus – komiksus un ilustrācijas, iedvesmojoties no latviešu vecmeistaru darbiem. Komiksu nedēļas ietvaros notiks arī radošās darbnīcas, mākslinieku portfolio prezentācijas, izstāde un citas aktivitātes.

Projekts tiek īstenots, lai inovatīvā, radošā veidā rosinātu jaunu cilvēku interesi par latviešu mākslas vēsturi, piedāvājot netradicionālu mākslas darbu interpretāciju un tādējādi apliecinot, ka demokrātiski populāra māksla nav pretrunā ar klasisko mākslu.

Lai uzzinātu ko sīkāk par pasākuma ideju un tā tapšanu, Arterritory.com uzrunāja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja komunikāciju nodaļas vadītāju Annu Balandinu un komiksu kultūras žurnāla kuš! pārstāvi Sanitu Muižnieci.

Renata Gasiorovska (Polija). Fragments no komiksa „Blue”. Publicitātes foto

Kā radās ideja par komiksu nedēļas Comics Artventures organizēšanu Latvijā?

Anna Balandina: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja komunikāciju nodaļai ideja par kopēju projektu ar kuš! radās, domājot, kā turpmāk attīstīt salīdzinoši nesen atklāto LNMM platformu jauniešiem zuumART. Domājām par formām, kādās jauniem cilvēkiem stāstīt par muzeja krājumos esošajiem mākslas darbiem un pašu muzeju. Radās ideja, ka šo stāstu varētu stāstīt komiksu mākslinieki, kas noteikti spētu ieinteresēt zuumART mērķauditoriju, proti, jauniešus un ne tikai. Jau sen bijām pamanījuši kuš! un viņu darbs mūs bija uzrunājis.

Sanita Muižniece: Laikā, kad LNMM piedāvāja sadarboties, tieši bijām izdevuši š! 11. tematisko numuru Artventurous. Tajā apkopoti komiksi, kurus iedvesmojusi māksla ļoti plašā nozīmē - dažādi mākslas veidi, mākslas darbi, mākslinieki un viņu dzīvesstāsti, mākslas radīšanas process utt. Tā kā publicēšanai bijām saņēmuši vairāk nekā 120 darbus, sapratām, ka šī tēma māksliniekiem ir interesanta un vēlējāmies to turpināt. Taču pati ideja par komiksu nedēļu radās jau muzejā, apskatot mākslas muzeja ekspozīcijas.

Vai šāda pasākuma organizēšanā smēlāties iedvesmu no pasaulē līdzīgu pasākumu pieredzes?

Sanita Muižniece: Tikai pēc tam uzzinājām, ka līdzīgi pasākumi ir notikuši arī citviet pasaulē, piemēram, Francijā  - starptautiski mākslinieki tika aicināti izvēlēties vienu rotaļļietu no Luvras rotaļlietu muzeja un brīvi to interpretējot, radīt komiksu.

Kā tika apzināti un atlasīti komiksu nedēļas viesmākslinieki?

Sanita Muižniece: Projektā aicinājām piedalīties māksliniekus, ar kuriem esam sadarbojušies jau iepriekš un publicējuši žurnālā kuš!, vairāku darbi ir iekļauti arī š! Artventurous. Vissvarīgākais bija uzrunāt māksliniekus, kuri komiksus stāsta atšķirīgos veidos un strādā dažādos stilos. Starp tiem ir gan plašāk pazīstami mākslinieki, gan jauni autori.

Pastāstiet, lūdzu, vairāk par sadarbību ar ārvalstu māksliniekiem un projekta atbalstītājiem.

Sanita Muizniece: Tā kā kuš! ir starptautisks komiksu izdevums, sadarbība ar ārzemju māksliniekiem ir mūsu darbības pamatos, vairāku projekta dalībnieku komiksus esam publicējuši jau iepriekš. Turklāt, piemēram, māksliniece no Somijas - Mari Ahokoivu jau ir bijusi Rīgā, piedaloties ceļojošā komiksu darbnīcu un izstādes projektā Nordicomics, kura rezultātā tika publicētas pastkartes par Rīgu. Savukārt, Sērens Mosdals, kurš vienīgais vēl nav publicēts kuš!ā, drukā savus komiksus kādā Latvijas tipogrāfijā.

Anna Balandina: Mēs esam priecīgi un pateicīgi Kaņepes Kultūras centram par idejas atbalstīšanu un pretimnākšanu ar telpām komiksu nedēļas publiskajiem pasākumiem trešdien, piektdien un sestdien. Milzīgs paldies arī Beļģijas (un droši varam teikt, ka arī komiksu!) karalistes vēstniecībai, Zviedrijas un Somijas vēstniecībām, kā arī viesnīcai Jakob Lenz, kas ļoti operatīvi atsaucās mūsu atbalsta lūgumam.

Nikolā Zuliamis (Beļģija). Ilustrācija. Publicitātes foto

Kuri būtu, Jūsuprāt, izceļamākie pasākumi komiksu nedēļas programmā?

Anna Balandina: Domāju, ka komiksu nedēļas laikā muzeja apmeklējums varētu kļūt par jaunu pieredzi ikvienam, jo tā būs iespēja gan redzēt māksliniekus darbojamies pastāvīgajās ekspozīcijās, aprunāties ar viņiem, novērtēt veikumu. No publiskajiem pasākumiem KKC īpaši interesants varētu būt komiksu mākslinieku portfolio prezentāciju vakars 21. novembrī, plkst. 19:00 KKC, kur atklāsim, kas tad īsti ir komiksu nedēļas dalībnieki un ko viņi līdz šim ir darījuši. Intriģējošas ir arī komiksu cīņas 23. novembrī, plkst. 20:00 KKC, kurās, iespējams, varēs aplūkot jau arī kaut ko no muzeja ekspozīcijās sastrādātā.

Projekta mērķis ir radošā veidā rosināt jaunu cilvēku interesi par latviešu mākslas vēsturi. Vai, Jūsuprāt, šādā veidā informācija par vecmeistaru daiļradi netiek nodota sagrozītā veidā?

Anna Balandina:  Nē, ar šādu projektu piedāvājam paskatīties uz mākslas darbiem citādāk, sniedzot netradicionālu mākslas darbu interpretāciju un parādot jauniešu auditorijai, ka demokrātiski populāra māksla nav pretrunā ar klasisko mākslu. Komiksu darbus plānots izdot pastkartēs un komiksu grāmatā, kurā vēlamies pievienot arī oriģinālā mākslas darba attēlu un informāciju par šo darbu, no kura komiksa radītājs ir iedvesmojies savam komiksam. Ļoti ceram, ka tas jauniešus rosinās domāt par mākslas darbiem, kas kalpojuši par pamatu komiksiem.

Cik aktuāla, Jūsuprāt, šobrīd ir komiksu kultūra Latvijas jauniešu vidū?

Anna Balandina: Grūti pateikt, taču šķiet, ka šis formāts ir diezgan aktuāls un saistošs.

Sanita Muižniece: Komiksu zīmēšanas un lasīšanas tradīcijas Latvijā nav senas, taču, kad Kuš! rīko komiksu radošās darbnīcas Rīgā un citu pilsētu skolās, atsaucība ir ļoti liela. Tāpēc, šķiet, ka komiksa kā mākslas medija aktualitāte palielinās.

Kāds būtu komiksu nedēļas nākotnes plāns? Vai šo var uzskatīt par aizsākumu ikgadējai komiksu nedēļas tradīcijai?

Anna Balandina: Nākotnes ideju ir daudz, bet sākumā jātiek līdz pastkartēm un izdevumam! Esam domājuši gan par izstādi, gan par nākamajām Comics Artventures nedēļām citās Latvijas Nacionālā Muzeja filiālēs. Laiks rādīs...

Mari Ahokoivu (Somija). Ilustrācija. Publicitātes foto

www.lnmm.lv
www.komikss.lv