ZIŅAS  
Gints Gabrāns. STARIX. 2000–2004. Video. LNMM kolekcija. Publicitātes foto

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja “Tests” 0

Arterritory.com
20/04/2012

Izstāde no topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma “Tests
LNMM Baltā zāle, Rīga
20. aprīlis – 27. maijs, 2012

Tieši pirms divdesmit gadiem latviešu mākslinieks Vilnis Zābers (1963–1994) izveidoja daudznozīmīgu grafiku sēriju ar nosaukumu “Tests horizontāļu identificēšanai”. Grafikās ir izmantoti mākslinieka tēva 20. gs. 50. gados uzņemti amatierfoto no Lubānas rajona, kuros redzama estetizēta padomju dzīves saulainā puse – sporta svētki un jaunceltņu būvdarbi. Mākslinieks šīs fotogrāfijas ir it kā klasificējis un novietojis aiz horizontālām barjerām. Šodien Viļņa Zābera darbs kalpo par konceptuālu ietvaru topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja (LLMM) krājuma izstādei “Tests”, kas norisinās Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) no 20. aprīļa līdz 27. maijam.


Ojārs Pētersons. Mazā (pārvietojamā) oranžā arka. 1995. Objekts. LNMM kolekcija. Publicitātes foto

LLMM projekts aizsākās 2006. gadā, un šī ir pirmā reize, kad publikai ir dota iespēja vienkopus aplūkot tik plaši pārstāvētu jaunā muzeja kolekciju. Izstādes kuratores ir LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule un mākslas kuratore, teorētiķe un starptautisku projektu autore Helēna Demakova. Viņas uzsver, ka “Tests” ir iespēja fragmentāri paraudzīties uz noteiktiem procesiem Latvijas laikmetīgajā mākslā. Ekspozīciju veido tie mākslas darbi, kuri aptver pēdējās piecas desmitgades, sākot no 1960. gadiem. Izstādes rīkotājas paskaidro, ka “atlasīti ir tie darbi, kas parāda cilvēka pasauli, kurai saturiski ir sakars ar jutekliski tveramo un intelektuāli aprakstāmo realitāti. Tas nav pašsaprotami attiecībā uz visu kolekciju, jo tajā atrodas arī izteikti metafiziski darbi, kā, piemēram, Barbaras Gailes monohromie gleznojumi un Ilmāra Blumberga litogrāfijas. Izstādes formāts neļauj izstādīt vairāk darbu, taču tas ir piemērots noteiktam reprezentatīvam kopumam.”


Miervaldis Polis. Matti Millius. Igauņu kolekcionārs. Tartu. 1974. Zīmējums. LNMM kolekcija. Publicitātes foto

Izstādei LNMM Baltajā zālē atlasīti 22 autoru vairāk nekā 50 darbi. “Testā” iekļauto mākslinieku vidū ir Māra Brašmane, Andris Breže, Miķelis Fišers, grupas “F5” (kuras sastāvā ietilpst Līga Marcinkeviča, Ieva Rubeze, Mārtiņš Ratniks, Ervīns Broks un Renārs Krūmiņš), tāpat būs redzami arī ļoti nozīmīgie Andreja Granta, Ginta Gabrāna, Kristapa Ģelža, Gvido Kajona, Leonarda Laganovska, Imanta Lancmaņa, Ojāra Pētersona, Kaspara Podnieka, Bruno Vasiļevska, Viļņa Vītoliņa un jau minētā Viļņa Zābera, kā arī Aijas Zariņas darbi. Līdzās pašmāju mākslas darboņiem izstādē ir apskatāmi arī ārzemju autori, kuru darbi ir iekļauti Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājumā. Starp tiem ir Leonhards Lapins (Igaunija), Mindaus Navaks (Lietuva), Andress Tolts (Igaunija). Jāpiebilst, ka kopš pērnā gada jūnija Daugavas krastā, iepretim Andrejsalai, ir aplūkojamas lietuviešu tēlnieka Mindauga Navaka granīta un betona skulptūras no topošā muzeja kolekcijas.


Leonhards Lapins. Molotov – Ribbentrop. No sērijas “Zīmju sarunas”. 1989. Sietspiede. LNMM kolekcija. Publicitātes foto

Īpašs pārsteigums skatītājiem būs Monikas Pormales milzu darbs, kurš vēl nav iekļauts topošā muzeja kolekcijā, bet kuru kuratores lūgs starptautisko ekspertu komisiju uzlūkot šīgada maijā un lemt par tā iekļaušanu krājumā.

2013. gadā izstādi “Tests” paredzēts eksponēt Krievijas Valsts laikmetīgās mākslas centrā Maskavā un KUMU mākslas muzejā Tallinā. Neliela kolekcijas daļa līdz šim ir eksponēta Eiropas Centrālajā bankā Frankfurtē, Eiropas Kopienas Berlaymont biroja ēkā Briselē, laikmetīgās mākslas centrā kim?, tepat Rīgā, un Svānekes Kultūras centrā Bornholmā.


Māra Brašmane. Deja (Twist again). 1965. Melnbaltā fotogrāfija. Papīrs, sudraba želatīna kopija. LNMM kolekcija. Foto: Māra Brašmane

27. maijā plkst. 15. 00 izstādes “Tests” ietvaros notiks “Sarunas muzejā” ar Astrīdas Rogules piedalīšanos. Sarunu tēma – “Laikmetīgās mākslas muzejs: koncepcijas un risinājumi”.

Valdemāra 10a
Rīga, Latvija
www.lnmm.lv