Ritums Ivanovs. Portrets. 2008, audekls/eļļa, 115 x 108 cm

Jānis Zuzāns 0

Intervē Agnese Čivle
14/05/2011 

Raksturojiet savu mākslas darbu kolekciju – kādi mākslinieki un kādi laika periodi tajā ir pārstāvēti?

Tā ir latviešu un ar Latviju saistītu mākslinieku (tajā skaitā krievu tautības mākslinieku S. Vinogradova¸ N. Bogdanova-Beļska u.c.) darbu kolekcija. Kolekcijā reprezentēto laika posmu var iedalīt trīs daļās – laika periods no 19. gadsimta līdz Otrajam Pasaules karam, 20. gadsimta otrā puse un 21. gadsimts.

Kādā veidā Jūsu kolekcija tiek glabāta un eksponēta?

Kolekcijas galvenā mītne ir 2011. gada sākumā atvērtā galerija “Mūkusalas mākslas salons” Rīgā. Galerijas atklāšanu ievadīja ekspozīcija, kura veltīta Rīgas Mākslinieku grupai un klasiskā modernisma aizsākumam Latvijā (pārstāvētie autori – J.Grosvalds, V.Tone, Ģ.Eliass, O. un U. Skulmes, R.Suta, A.Beļcova u.c.). Savukārt nākamā izstāde “Ulmaņlaiku jaunsaimnieki” (autori - Ģ. Eliasa, O. Skulmes, L. Liberta, Ā. Skrides, J. Strazdiņa, A. Štrāla u.c.) tika veidota kā ieskats latviešu nacionālo identitāti veidojošajos procesos 20. gadsimta 20.-40. gadu lauku dzīves ainā. Šīs izstādes sastāvēja tikai no ģimenes kolekcijā esošajiem mākslas darbiem.

Šī brīža izstādi Mutanti” (kuratore S. Kāle, autoriK. Brekte, H. Brants, K. Vītols u.c.) daļēji sastāda darbi no personīgās kolekcijas un daļēji piesaistīto mākslinieku darbi. Taču vasaras mēnešus ievadīs izstāde Mūkusalas puķes”, kurā tiks pārstāvēti tādi glezniecības kolekcijas autori kā L. Āriņš, A. Artums, A. Beļcova, J. Tīdemanis, V. Irbe, U. Zemzars u.c.

Kurš bija pirmais mākslas darbs, kuru iegādājaties un kuru var uzskatīt par kolekcijas sākumpunktu?

Tas bija sen. Par kolekcijas aizsākumu var uzskatīt kādu agrīnu Edgara Vintera purva ainavu. Taču tad kolekcija vēl netika veidota mērķtiecīgi. Pirmais apzināti iegādātais darbs bija Induļa Zariņa glezna. Tālāk jau aizsākās mērķtiecīgi meklējumi, rēķināšana - kurš katra mākslinieka darbības periods ir iztrūkstošs un ir nepieciešams. 

Aprakstiet mākslas darbu meklējumu un ieguves procesu.

To var raksturot kā zināma veida detektīva darbu, kurā tiek iesaistīts zināms skaits “aģentu”. Tā ir veiksmīga kontaktu dibināšana, panākot izdevīgas informācijas pievedumu. Jāatzīst, ka šī laika elektroniskās komunikācijas apstākļos process ir vienkāršāks kā agrāk. Gadījumā, kad noteikts darbs ir ieinteresējis, seko vienošanās par iegādes noteikumiem.