Juris Boiko. Glezna "Sounds I". Audekls/grafika. 72x92 cm. 2001

ABLV Bank veic ekspertu komisijas ieteikto mākslas darbu iegādi. Un šajā procesā lieti noder bankas darbinieku iemaņas sarunu vešanā un mākslas darba mākslinieciskās vērtības un tirgus cenas attiecības noteikšanā. ABLV Bank interesēs ir, ieguldot vienu miljonu latu, iegādāties saturiski bagātu un pēc iespējas plašāku mākslas darbu kolekciju topošajam Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam.


Aija Zariņa. Glezna "The Rape of Europe Nr.1". Kartons/eļļa. 275x340 cm. 1988

Vai ABLV Bank Laikmetīgās mākslas kolekcija ir pieejama kuratoriem, kas vēlas deponēt mākslas darbus izstādēm?

Protams. ABLV Bank regulāri saņem pieteikumus, galvenokārt, no valsts un pašvaldības muzejiem, ar lūgumu deponēt atsevišķus mākslas darbus izstādēm. Nekad vēl neesam atteikuši un īpašos gadījumos centāmies arī palīdzēt ar informāciju un tehnisko jautājumu risināšanā. 2010. gadā kolekcijas darbi tika izstādīti Ventspils un Madonas muzejos, eksponēti arī Briselē un Frankfurtē. Vērojama tendence, ka muzejus aizvien vairāk interesē mūsu kolekcija, un tas iepriecina.


Kaido Ole. Glezna "Untitled CLXIII". Audekls/eļļa. 200x190 cm. 2001

Vai kolekcijas darbi tiek eksponēti publiskajā telpā un vai ABLV Bank neplāno regulāru un mainīgu kolekcijas izstāžu veidošanu ārpus bankas? 

Daļu kolekcijas darbu var aplūkot ikviens ABLV Bank apmeklētājs Elizabetes ielā 23. Paralēli mēs tuvākajā laikā plānojam iepazīstināt skatītāju ar ABLV Bank Laikmetīgās mākslas krājumu atsevišķā izstādē, esam saņēmuši piedāvājumu to eksponēt arī Maskavā. Iemesls, kālab nav bijusi iespēja skatīt ABLV Bank Laikmetīgās mākslas kolekcijas kopumu, ir modernu un pietiekami lielu izstāžu platību trūkums Rīgā – ceram, ka šī problēma tiks atrisināta līdz ar Laikmetīgās mākslas muzeja uzbūvi. Ikviens ABLV Bank Laikmetīgās mākslas kolekcijas darbus var apskatīt arī virtuāli – www.ablv.com/lv/about/society/collection.