Juris Boiko. Glezna "Sounds I". Audekls/grafika. 72x92 cm. 2001

Kurš bija pirmais nopirktais mākslas darbs?

Paši pirmie 2006. gadā tika nopirkti uzreiz divi Imanta Lancmaņa darbi no cikla “Kalētu klēts” – “Kalētu muižas dienestnieki pozē fotogrāfam klēts priekšā. Vasara. 1914. gads” (Kalētu klēts II) un “Kolhoznieki Kalētos klēts priekšā. Rudens. 1950. gads (Kalētu klēts III)”. Šobrīd mūsu kolekcijā ietilpst arī Imanta Lancmaņa gleznu cikls “Piektais bauslis: revolūcija un karš”, kas tika nominēts Purvīša balvai 2010.


Leonīds Laganovskis. Glezna "Tribīnes: Nr. 504". Papīrs/zīmulis, akvarelis. 56x40 cm

Kuru no savas kolekcijas mākslas darbiem uzskata par lielāko ieguvumu?

Ir grūti runāt par lielāko ieguvumu, jo visi pārstāvētie autori ir augstas raudzes mākslinieki, un ar dažiem sarunas par mākslas darba ieguvi ilgst gadiem. Ieguvums ir tas, ka visi kolekcijā pārstāvētie mākslinieki aktīvi turpina strādāt, un viņu darbi tiek izvirzīti prestižajām prēmijām. Tādējādi tiek celta ne tikai kolekcijas materiālā vērtība, bet arī nozīmīgums Latvijas laikmetīgās mākslas ainā. 


Andris Eglītis. Glezna "Dzerbene". Audekls/autortehnika, dubļi. 105x131 cm

Brīdī, kad Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs beidzot tiks atklāts – banka deponēs kolekciju muzejam uz kādu noteiktu laiku kā pastāvīgās ekspozīcijas sastāvdaļu, uzdāvinās to Latvijas valstij,  aizdos atsevišķus darbus uz konkrētām izstādēm?

Attiecības starp banku un valsti ir ļoti skaidras un caurspīdīgas, jo tās reglamentē 2005. gadā noslēgtais līgums starp ABLV Bank un LR Kultūras ministriju. Šajā līgumā ir norādīts ne tikai ABLV Bank apsolītais miljons latu, kuru banka pakāpeniski investē laikmetīgās mākslas darbu atlasē, iegādē un popularizēšanā, bet arī skaidri norādīts, kas notiks, kad muzejs tiks uzbūvēts – proti, tad visa kolekcija tiks nodota “mūžīgā glabāšanā Kultūras ministrijas valdījumā un lietojumā Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma un ekspozīciju veidošanai un tiks iekļauta Latvijas Nacionālajā muzeju krājumā”.

 
Inta Ruka. Fotogrāfija "Pēteris Oplucāns. Balvi, Latvija; 1984. gads, 4. eksemplārs (Manu lauku ļaudis)". 34x33 cm

Darbi kolekcijai tiek iepirkti, vadoties no nemainīgas ekspertu komisijas lēmumiem. Vai nepastāv bīstamība, ka – tādējādi – kolekcija veidojas kā vienpusēja parādība? Cik lielā mērā pats mecenāts – ABLV Bank – ietekmē kolekcijas veidošanu?

Nevar teikt, ka komisijas sastāvs nemainās – 2008. gadā tai pievienojās Krievijas Nacionālā laikmetīgās mākslas centra direktors Leonīds Bažanovs, mainās arī LR Kultūras ministrijas un ABLV Bank pilnvarotie pārstāvji. Uz sēdēm tiek pieaicināti neatkarīgie eksperti vai kultūras institūciju pārstāvji. Tomēr pamatsastāvs paliek nemainīgs, kas nodrošina kolekcijas kontinuitāti un pamatprincipu eksistēšanu. Ņemot vērā gan vietējo un starptautisko ekspertu skaitu (kuru ir vairāk par 10), gan pārstāvēto valstu un sektoru dažādību, gan arī subjektīvo kompetenču un gaumju atšķirību, bažām par kolekcijas kā vienpusējo parādību nevajadzētu būt.