Skats no izstādes. Publicitātes foto

Savējiem ar vecuma ierobežojumu 0

Kristīne Budže, "Pastaiga"
30/05/2011 

Izstāde "Padomju ikdienas dizains" Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā skatāma līdz 23. oktobrim.

Ir grūti iedomāties vieglāk pārdodamu produktu/izstāžu eksponātu dažāda profila muzeja apmeklētājiem kā padomju laikā tapušu priekšmetu dizains – daļai skatītāju eksotisks, daļai nostaļģiju un jaunības/bērnības atmiņas raisošs, dažkārt arī mākslinieciski kvalitatīvs, bet dažreiz smieklīgs.

Taču 20. gadsimta vidū un otrajā pusē padomju ideoloģijas ietekmes zonā tapušo lietu veidols var būt arī nopietnas, pat akadēmiskas izpētes avots, gan uzmeklējot un saglabājot jomas faktoloģisko informāciju, gan to konceptualizējot un skatot ne tikai vietējās vides un pētāmā laika pasaules kopējā kontekstā, bet meklējot kopsaucēju arī ar mūsdienām. Diemžēl tikai reto reizi kādā izstādē tās veidotāji centušies padomju laikā radīto priekšmetu dizainu skatīt tālāk par eksotikas, stereotipu un nostaļģijas plāno virskārtu, sniedzot pamatīgu faktoloģisko izpēti, konceptualizāciju plašākā kontekstā. Tas izpalika arī izstādē "Padomju ikdienas dizains".

Izstādē eksponētais (no 20. gadsimta 50. līdz 80. gadiem pašreizējās Latvijas teritorijā ražoti un izgatavoti dažādu sadzīves jomu priekšmeti) atpazīstams, saprotams un izjūtams tikai eksponātu laikabiedriem, kuriem visi vai vismaz nozīmīga daļa no bagātīgā eksponātu klāsta  kādu dzīves posmu ir bijusi personīgās ikdienas sastāvdaļa. Pārējiem izstādes apmeklētājiem padomju ikdiena un tās dizains tā arī paliks sveša un neizprotama, vien dažkārt smieklīga parādība. Daļai no eksponātu pat funkcionālo pielietojumu cilvēkam bez personīgās padomju laiku pieredzes grūti uzminēt.

Izstādes rīkotāji sagatavojuši vien anotācijas ar neredzēti taupīgi atlasītu informāciju, dažkārt pat pilnībā iztiekot bez jelkādām norādēm. Izstādē nav nekādas informācijas par eksponēt izvēlēto desmitgažu ideoloģiskajām atšķirībām, rūpniecības attīstības situāciju, sadzīvē lietojamo priekšmetu un to veidola tapšanas apstākļiem, dizainera lomu un vietu tajos, arī  veidu, kādā priekšmeti nonāca vai arī nenonāca pie to lietotājiem, lietu lomu padomju sabiedrības hierarhijā. Viss tā arī paliek ar noslēpumainības plīvuru tīts un saprotams vien padomju sadzīves klātienes iesvaidītajiem.