JAUNĀKĀS ZIŅAS

twitter facebook
RAKSTI  
No Kim? laikmetīgās mākslas centra mājaslapas

ASV UN EIROPAS MODELIS. PAR UN PRET

Zane Čulkstēna:

 - Situācija ASV tiek risināta divos līmeņos: pirmkārt, filantropijas tradīcijas veidošana, kas ietver ievērojamas nodokļu atlaides ziedotājiem u.c. ieguvumus. Otrkārt, kultūras institūciju darba organizācijas kapacitātes celšana.

Māra Lāce:

- Tā ir Amerikas tradīcija, tā nav Eiropas tradīcija. Latvijā, manuprāt, ASV sistēma nevarētu darboties. Amerikas demokrātiskā tradīcija, vairāk kā divus simtus gadu veca, jau no pašiem pirmsākumiem ir tāda, ka, ja sabiedrība kaut ko vēlas izveidot, tad sabiedrība par to maksā. Tā šī tradīcija veidojās, attīstījās fondi, nodokļu atlaižu sistēmas utt. ASV sabiedrība pie tā ir pieradināta, tomēr Eiropas tradīcija ir cita. Ja runājam par muzejiem, tad Eiropā muzeji ir veidoti kā monarhu muzeji, tie ir veidoti kā “no augšas” un tad piedāvāti publikas apskatei. Tātad “mēs dodam” nevis “jūs radāt”.

Šie ir divi dažādi modeļi, un ja lielās, vecās Rietumeiropas valstis, tādas kā Francija, nav pārgājušas uz citu modeli, tad es absolūti neredzu šādu iespēju mazās, nacionālās valstīs. Kultūra ir dārgs prieks, un mazā nacionālā zemē kultūru ir jāuztur valstij, jo kultūra ir vienīgais pamats, kāpēc tā pastāv kā nacionāla valsts.

Ne tuvākā, ne tālāka nākotne neredzu vīziju par pāriešanu uz ASV modeli. To mums neļauj arī tas niecīgais iedzīvotāju skaits, kas to varētu atļauties.

Laima Slava:

- Amerikas sistēma ir radusies uz pilnīgi citiem principiem, arī sabiedrības noslāņošanās vēstures saknes ir dziļas – tur patiešām ir šie lielie mecenāti ar lielām naudām, kuri, un tas ir tikai dabiski, trešajā paaudzē kļuvuši par kultūras finansētājiem.

Pie mums tas ir citādāk, loks, ko varētu privāti piesaistīt, ir ļoti šaurs – tie burtiski ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi cilvēki. Mēs esam maza nācija, par nācijas kultūras vērtībām ir jāatbild valstij. Valsts izveido institūcijas, kuras nepieciešams atbalstīt, un izdala līdzekļus to atbalstam. Mēs vienīgi sūdzamies, ka to līdzekļu ir par maz... Ir par maz, un jautājums ir, kā līdzekļus palielināt?! Nodot sabiedrības rokās – nekādā gadījumā!

Jānis Zuzāns:

- ASV viss veidojas no cilvēku uzkrātā kapitāla. Pienākot mūža beigām, vairs neredzot, kur izlietot uzkrāto, cilvēks ir gatavs finansēt, piemēram, kāda spārna izbūvi muzejam.

Nedomāju, ka Latvijā tas varētu veiksmīgi darboties, vismaz pagaidām nē. Sabiedrībai nav uzkrātā kapitāla, turklāt visas finanses grozās tikai ap Rīgu un Pierīgu. Šodienas Latvijā vispirms ir jābūt spēcīgām valsts institūcijām, kas paredz finansējumu kultūrai.

Mums ir vajadzīgs arī laiks, jo ar laiku viss uzkrājas, un kapitāls piesaista kapitālu. Mēs vēl esam ļoti jauna sabiedrība, šajā neatkarībā ir pagājuši vien divdesmit gadi, jāpagaida vēl savi divdesmit, un būs krietni labāk. Uz līdzenas vietas un pasakām nekas nestrādā! >>