Saruna divatā. Fragments no Mika Mitrēvica un Kristīnes Kursišas izdevuma “Septiņas ceturtdienas” 10

Arterritory.com
20/03/2014

“Ideju apjoms man parasti ir ārkārtīgi liels, un loterija ir viens no veidiem, kā tikt ar to galā,” 2012. gada 29. novembra vakarā Arterritory.com stāstīja mākslinieks Miks Mitrēvics, kurš kim? Laikmetīgās mākslas centra pirmajā stāvā kopā ar Kristīna Kursišu tovakar aizsāka jaunu projektu “Septiņas ceturtdienas”. Kā jau norādīja nosaukums, septiņas ceturtdienas pēc kārtas līdz pat 2013. gada 10. janvārim mākslinieki izlozēja idejas, kas dotā brīdī vēl nebija materializētas. 

Kopš projekta noslēguma ir aizritējis vairāk nekā gads, un šovakar, 20. martā, plkst. 19.00 turpat kim? izstāžu zālē Miks Mitrēvics un Kristīne Kursiša prezentēs izstādei veltītu izdevumu, kura saturs ir abu mākslinieku saruna, kas ir krietni visaptverošāka par “Septiņām ceturtdienām” un ļauj ielūkoties aiz profesionālajām, kā arī ikdienišķajām, bet tālab ne mazāk nozīmīgajām kulisēm. Izdevums nodrukāts 333 eksemplāros, kas no šodienas būs pieejami kim? Laikmetīgās mākslas centrā arī iegādei.

“No 44 idejām daļa tiks realizēta šo septiņu nedēļu laikā. Idejas tiks izraudzītas pēc loterijas principa. Katrs, kas ceturtdienā ierodas, aizpilda loterijas biļeti, atzīmējot sešus ciparus. Pie sienas redzamajā plakātā ir atšifrēts, ko katrs skaitlis slēpj. Te ir piefiksētas domas, kas ir tikai aptuvenas, jo ietver sevī potenciālu attīstīties visdažādākajos virzienos. Pierakstīta vieta, datums un pavisam īss apraksts,” toreiz, izstādes pirmajā ceturtdienā, stāstīja Miks.

Ar mākslinieku laipnu atļauju Arterritory.com pārpublicē sarunas nelielu fragmentu. Saglabājot autoru ieceri, Kristīnes Kursišas jautājumi parādās krievu un angļu valodā, bet Mika Mitrēvica atbildes latviski (izdevumā arī angliski). 

***

“Septiņas ceturtdienas”
Miks Mitrēvics un Kristīne Kursiša
Saruna divatā (fragments) 

Foto no izdevuma “Septiņas ceturtdienas”

Основу этого проекта составляет нечто похожее на личный дневник. Собрание повседневных наблюдений, фотографий, заметок и записей, сделанных в разных городах, в разное время и при разных обстоятельствах. По большей части это отображение личных поисков, накопление которых со временем стало главным созидательным действием не только личного, но и всего творческого пространства.

The foundation for this project comes from something resembling a personal diary. A compilation of everyday observations, photos, notes and remarks made in many towns and at different times, under various circumstances. For most of the time, they reflect certain personal investigations, the accumulation of which became the main creative action of not only the personal space but of the whole creative space.

КК: Как давно ты занимаешься подобным «накопительством»? Точнее, как давно твое творчество основывается на собранном тобой архиве наблюдений? Ведь раньше твоя деятельность не была столь биографичной. Все эти громоздкие, объемные инсталляции, благодаря которым твои дела пошли в гору, и вдруг — скромные записи на стенах, и только то, что ты лично увидел, пережил и прочувствовал...

КК: When did you first start this kind of accumulation? Or, to be more precise, how long has the archive of your observations formed the basis of your work? The reason I’m asking is that previously your creative work was not so closely tied to your biography. All those imposing installations paving your road to success and then a sudden turn to modest notes and remarks on the walls and only your own experiences as seen and felt personally by you...

MM: Tādas formas apzināti uzkrājumi, par kuriem tu jautā, sāka veidoties 2010./2011. gadā, kad aizbraucu studēt uz Ģenti/HISK. Tas bija lēns un pakāpenisks process, kura laikā šie jaunie apstākļi, kuros nokļuvu, būtiski izmainīja manu priekšstatu un attieksmi pret to, ko daru kā mākslinieks.

Vispirms tīri intuitīvi negribējās stiept sev līdzi visus tos mākslas formālos krāmus (iepriekšējo pieredzi). Otrkārt, tas bija liels atbrīvojums — nonākt vietā, kur tev nekas nevienam nav jāpierāda. Parādījās laiks un iespēja brīvi eksperimentēt un tik daudz nedomāt par galarezultātu.

Ģentē lielākoties visiem bija vienalga, kas tu esi un no kurienes nāc, vienīgais diskusiju objekts – “Ko tu dari? Kāpēc un kādā veidā?” Jautājumi, kas, iepriekš strādājot, bija diezgan sekundāri. Šajā laikā uzsvars pārbīdījās no mākslas darba uz radošo procesu kopumā.

Jautājumi, ko uzdeva man un ko es uzdevu sev, radīja pamatīgu haosu un neticību tam, ko daru, pat pamatīgāku nekā parasti. Mēģināju atgriezties pie pašiem pirmsākumiem — manas ikdienas organikas, kas veidojas neatkarīgi no tā, vai es domāju par mākslu vai nē. Tās ir ikdienas fotogrāfijas, piezīmes, tekstu citāti, skrīnšoti, fragmenti no intervijām, filmas, ko vakaros skatāmies kopā, un cita iedvesmojoša draza, kas ikdienā šķiet saglabāšanas vērta.

Šos fragmentus sāku vilk laukā ārpus oriģināla konteksta un organizēt tos kartiņu formātā, norādot vien faktus, izcelsmes vietu (pilsētu) un precīzu rašanās laiku (datumu), bet neklasificējot pēc nozīmes vai svarīguma.

Mani atbrīvoja arī atteikšanās no darbu sarežģītās formālās puses, no tehnoloģijas. Darbam – tāpat kā mūsu sarunai – nav vajadzīgs kāds komplicēts supermedijs kā starpnieks, lai mēs varētu saprasties.

Atminos, 2007. gadā es veidoju darbus ar nosaukumu “Personu kolekcija”, kas bija balstīti uz līdzīgiem personiskiem uzkrājumiem, tomēr tajā gadījumā tas bija mazāk apzināts solis. 

КК: Этот переизбыток записей и идей заставил тебя прибегнуть к импровизированной лотерее, которая значительно облегчила тебе жизнь и сняла с тебя некий груз ответственности за результат. Расскажи о принципе лотереи и выработанной структуре выставки? 

КК: This abundance of notes and ideas made you turn to an improvised lottery that made your life considerably easier and took away some kind of responsibility for the result. Please tell us about the lottery principle and the structure of the exhibition!

ММ: Jā, bija sakrātas idejas, un meklējām veidu, kā tās vienkopus atrādīt. Secīgi sanumurējām visas 44 izvēlētās idejas un izdrukājām biļetes ar 44 to nosaukumiem. Izstādes atklāšanas vakarā tukšā stikla kastē katrs apmeklētājs varēja iemest savu izvēlēto sešu ciparu kombināciju. Vakara noslēgumā tika izlozēta viena no iemestajām lapiņām, kas attiecīgi noteica sešas idejas, kas tika realizētas līdz nākamai ceturtdienai. Tādā veidā nejaušs apmeklētājs kļuva par kuratoru nākamās ceturtdienas izstādei. Šis izlozes process tika atkārtots no jauna sešas ceturtdienas pēc kārtas.

КК: Отобранные и пронумерованные идеи были лишь набросками, отраженными в названии еще несуществующей работы. Дополнительно было создано деление на четыре технических приема, в рамках которых идеи и были осуществлены. Расскажи про эти четыре приема.

КК: The selected and numbered ideas were just sketches included in a title of non-existing work. You also had a division of four technical methods of creating works. Please, tell us about these four methods!

MM: Caurskatot uzkrātos materiālus, ievērojām to dabisko sadali vairākās tehniku grupās. Katru no tām pilnveidojām ar 11 idejām:

11 foto darbu ieceres;
11 veicamās darbības;
11 teksta darbi;
11 PANTONE krāsas. 

КК: У выбранного принципа были свои плюсы и минусы. Один из очевидных плюсов —  момент непрогнозируемости результата, возможность удивить самого себя, а также уже упомянутое отсутствие тотальной ответственности. К минусам я причислила бы скорость, с которой приходилось работать над созданием работ, начиная от развития идеи до ее реализации. И все это можно было наблюдать всего лишь один день. В результате: семь экспозиций, 26 работ, которые увидело минимальное количество человек. Стоило ли это того? 

КК: The principle you chose has its pros and cons. Some of the obvious pros were: the moment of unpredictability; the possibility to surprise yourself; the lack of responsibility. As far as disadvantages go, I would mention the unimaginable speed of creating the works starting with the development of the idea to the completion of work that went on display only for one day. The result was 7 shows and 26 works seen by merely a handful of people. Was it worth doing?

ММ: Nereti mākslinieks pārtrauc nodarboties ar mākslu, atbildot uz šo jautājumu. Regulāri esmu tuvu atbildei un tomēr joprojām izliekos to neredzam.

Nedomāju, ka laika rezerve šai izstādei dotu kādu papildus kvalitāti, pilnīgi pretēji. Formāts apzināti tika izvēlēts kā izaicinājums gan mums kā māksliniekiem, gan ierastajai izstāžu praksei. Šo projektu uzlūkoju kā iespēju parādīt alternatīvas iespējamību, kā, manuprāt, visvairāk pietrūkst Rīgas kontekstā.

КК: Тебе не кажется, что наше решение сделать для чистоты эксперимента лотерею публичной понято превратно? Tем самым деформирована сама идея ее предназначения, из раза в раз превращающая лотерею в некое представление. Хотя изначально она задумывалась как часть нашей внутренней кухни, всего-навсего прием, облегчающий нам выбор. Признаюсь, в результате каждый четверг, из недели в неделю, я с трудом боролась с чувством раздражения по поводу предстоящего превращения тебя в некоего шоумена. Эти рассылки с акцентом на лотерею, сбор народа. Неужели тебя все это не раздражало?

КК: Don’t you think that our decision to make the lottery public for the sake of the experiment’s truthfulness was wrongly understood, and thus the idea itself was deformed by trying to make some kind of weekly show out of it, despite the fact that initially it was meant to be kept private, merely expedient, facilitating some of our choices. I have to admit that every week and each Thursday I was struggling with a sense of annoyance because of you turning into a showman. I mean, all those emails stressing the lottery and getting people to attend. Can you really say you were not equally annoyed by it?

ММ: Dažu atmiņās šī izstāde visticamāk paliks tikai kā atrakcija ar loteriju, tomēr tie, kas gribēja iedziļināties, varēja piedzīvot arī ko vairāk par izlozēm.

Es tomēr mēģinu skatīties uz to plašāk, jo mūsdienu mākslinieka profesionalitāte mērojama arī spējā rast dialogu, un šodien vairs nav iespējams ignorēt šīs profesijas publisko dabu. Manuprāt, projekts demonstrē būtiskāko, ko publikai būtu svarīgi saprast, – ka izstādes un mākslas darbi nav nekāds piemineklis māksliniekam; veiksmes un neveiksmes ir radoša procesa sastāvdaļa, attīstības un brīvības izpausme. Latvijā diemžēl dažbrīd mākslinieka profesiju mēģina reducēt līdz gaumīgu objektu izgatavošanai. 

КК: Несмотря на то, что каждую работу сопровождала краткая аннотация, знакомящая с неким импульсом ее создания, на мой взгляд, самое главное осталось за кадром. Это события, которые послужили основой создания той или иной работы, и именно о них я хотела бы с тобой поговорить.

КК: Despite the fact that each work had a short accompanying text introducing the respective creative impulses, the things that matter most, to my mind, were left out. I mean the events which served as the basis for the creation of the works, I would like to talk about them.

*** 

1. ceturtdienas izloze
kim? Laikmetīgās mākslas centrs,
Rīga, 29.11.2012. 

Pirmajā ceturtdienā tika izlozēti šādi darbi:

1. Krievijas-Latvijas robežpunkts, 29.11.2011.
Tumšā autobusā, neredzot bloknotu, mēģinu uzskicēt nepazīstamu zvaigznāju tur tālumā. 

2. Круг чтения, Rīga, 06.12.2012.
Šis darbs tika aizsākts laikā, kad biju apmeties uz 15 dienām nelielā, neapdzīvotā salā, Norvēģijā. Nolēmu visu šo laiku pavadīt pilnīgā klusumā. Līdzi paņēmu pašu nepieciešamāko un 7 grāmatas. Uzcēlu sev šķūnīti un aizsāku lasīšanas apli. Katru dienu lasīju un konspektēju – pierakstot būtiskāko. Vēlāk, lai mazinātu distanci pašam ar sevi, nolēmu apvienot lasīšanu ar kādu fizisku aktivitāti. Tā radās Круг чтения (nosaukums aizgūts no Ļeva Tolstoja grāmatas ar tādu pašu nosaukumu). Vairākas stundas dienā krasta līnijā – vietā, kur satiekas jūra un klints, es ar krītu uzrakstīju jaunākos konspektus. Apli pēc apļa rakstītais stiepās pa perimetru apkārt salai, taču viļņiem skalojoties tas ātri vien izzuda, dodot vietu nākošajam.

3. Pomelo lapa. Ņujorka, 01.05.2012.
Ejot savu ceļu, kāds vīrs polietilēna maisiņā nesa pomelo. Viņam nemanot, maisiņā nolaidās divas, vēja norautas, Jozefa Boisa ozola lapas. Pārnākot mājās un atrodot blakus savam pomelo ozola lapas, viņš mirkli aizdomājās: “Kā tad īsti izskatās pomelo lapas?”. Katram gadījumam viņš tās saglabāja, ievietojot starp kādas biezākas grāmatas lapām.

4. IMG_4983.jpg. Fitjara, 11.08.2012.
Krīta atlikumi dienas beigās pēc pierakstu veikšanas uz klints. 

5. Jonas un Džordža koks. Ņujorka, 07.05.2012.
Stāvu zem 2 lieliem kokiem uz Wooster ielas trotuāra, iepretim 80. numura namam; uzlasu dažas sausas koku lapas un ielieku bloknotā, pierakstot šīs dienas datumu. Pa tukšo trotuāru garām man paskrien sportisks jaunietis ar suni. Suns apstājas apostīt koku, kādu brīdi uzlūko mani; tad to pasauc saimnieks. Es pasmaidu, jo šai situācijai un vietai ārēji nav nekā īpaša, vien nozīme, ko tai piešķir gadu atpakaļ dzirdēts stāsts. 

6. Verdi paraksts. Ņujorka, 06.05.2012.

***

КК: Первой работой в первой лотереe первого четверга оказалась запись, сделанная тобой на латвийско-российской границе, по пути ко мне в Москву.

И перед тем как задать вопрос, я хотела бы начать разговор с банальности, которая в связи с биографичностью этой выставки вполне закономерна.

В 2011 году я училась в Москве. В день своего рождения я специально засиживалась на курсах допоздна, весь день меня преследовало невообразимое чувство покинутости. Ты тогда жил в Брюсселе и в тех числах находился в Литве, работая над своей экспозицией.

Уже под вечер, уходя с курсов, я остановилась попрощаться с Аней Рубцовой и преподавателем Ирой Волковой, которые курили на улице у входной двери. На секунду я обернулась вправо, в пяти метрах от меня, оперевшись о стену, стоял мужчина в солнечных очках и с помятой розой. На мгновение мне стало нехорошо, так как он был похож на тебя. Через секунду я поняла, что это ты, — и тут последовала волна уже подзабытого, горьковатого счастья.

Как оказалось, ты простоял там целый день.

Рассказываю об этом потому, что этот поступок — в некотором роде определение тебя. Ты редкий человек, который не боится быть банальным или излишне сентиментальным. Некий жест, вера в идеалы и в поступок неотделимы от тебя и как от творческой личности.

Ты отдаешь себе отчет, как звучит сегодня это предложение: “Tumšā autobusā, neredzot bloknotu, mēģinu uzskicēt nepazīstamu zvaigznāju tur tālumā”?

КК: The first work in the first draw of the first Thursday was your note made on the Latvian-Russian border on the way to Moscow when you came to see me.

Before getting to the question I would like to preface the conversation with a somewhat banal story that can be vindicated by the biographical nature of the exhibition.

In 2011 I was studying in Moscow. On the day of my birthday I was purposefully staying overtime in my courses, and an unimaginable sense of desolation accompanied me all day long. You were living in Brussels at the time, and were supposed to be in Lithuania working on your exhibition. As I was leaving at night, I stopped to say goodbye to Anya Rubcova and my teacher Ira Volkova, both of whom were smoking outside at the entrance. I turned right for a second and my eye fell on a man wearing sunglasses with a crumbled rose, leaning at the wall. I felt sick for a moment – he looked so much like you. After a second I realized – he was you, and a wave of an almost forgotten happiness came over me.

You had been standing there waiting the whole day.

The reason I am telling this is that, in a way, such a gesture can serve as a definition of you. You are a rare person, not afraid to be banal, trivial or overly sentimental. Some sort of gesture, a belief in ideals and action are inseparable from you as a creative being.

Are you aware of how the following sentence sounds today: “Tumšā autobusā, neredzot bloknotu, mēģinu uzskicēt nepazīstamu zvaigznāju tur tālumā”?

ММ: Jā, daru to visai apzināti. Zināmā mērā tā ir mana atbilde dominējošai realitātei, kurā spēks tiek traktēts kā prāta pārākuma un snobisma sinonīmi. Manā pasaulē intelekts un emocijas lieliski sadzīvo, līdzīgi kā tas ir novērojams dzejā. Cits jautājums — cik ļoti tas atbilst mūsdienu tendencēm. Manā gadījumā nodarbošanās ar mākslu saistās ar manu kopēju attieksmi pret dzīvi un centieniem pilnveidoties. Tas nav tikai formāls ideju kopums, tajā vienlaikus līdzāspastāv gan idejas no augstiem plauktiem, gan ikdienišķi krikumi un banalitātes. Tas, manuprāt, atspoguļo zināmu humānismu, ka cilvēks nav vien intelektuāli konstruēta paradigma, bet gan dzīvs radījums ar visiem saviem up and down

КК: Как тебе кажется, что стало главной составляющей этой системы ценностей? Не исключая национальные особенности, не является ли это также побочным эффектом всего постсоветского пространства, нашего воспитания, воспоминаний детства? Природа, кино, музыка, мультфильмы, на которых мы выросли (Тарковский, «Ежик в тумане» и т. п.). Откуда эта тяга ко всему одухотворенному? Речь не идет только о тебе, в той же мере я соотношу это и с собой...

КК: What do you think has become the main part of this system of values? Is it not the side effect of post-soviet space, our childhood and education, in addition to our national features? The nature, cinema, music and animated movies we grew up with (Tarkovsky, “Ezītis miglā”, etc.). Where does this predisposition towards everything high and spiritual come from? This is not just about you, as I am fully referring to myself here, too.

ММ: Protams, kultūra un vide, kurā esam uzauguši, ir būtiski mūs ietekmējusi, tomēr gala rezultātā tas ir apzināts solis. Lielākoties mūsu laika biedri, kas uzauguši līdzīgos apstākļos, iet citu ceļu.

Nodarbošanās ar mākslu kļūtu stipri vieglāka, ja es to nepītu kopā ar savu dzīves filozofiju, taču tad es ātri vien zaudētu jebkādu interesi, jo formāliem spēju apliecinājumiem nesaskatu jēgu.

Nav jau arī tā, ka mūsu darbi klejotu tikai pa Tarkovska filmu citātiem un dūmakainām lauku ainavām, ir arī citas, mūsdienām adekvātākas izpausmes. Mēs jau tik un tā — līdzīgi vairākumam — prāvu ikdienas daļu pavadām pie Google informācijas meklētāja. Manuprāt, dzīve mūsdienās ir saistoša tieši ar to, ka, fanojot par Bahu, nav liegts priecāties arī par Scooter.

КК: Следующая твоя работа «Круг чтения, Rīga, 06.12.2012» практически продолжает начатую тему и является составной частью одной из моих самых любимых работ «15 дней тишины». Большая часть из 44 отобранных идей для «Семи четвергов» связана с этим проектом, а точнее — с пережитым во время 15 дней тишины. Расскажи об этом проекте поподробнее. 

КК: The next work A Circle of Readings, Riga, 06.12.2012. is in fact a continuation of that theme and shapes a part of one of my favourite works of yours 15 Days of Silence. Most of the 44 ideas for Seven Thursdays are connected with this project, namely, with your experiences during the 15 days of silence. Please tell more about this project.

ММ: Mani uzrunāja divas norvēģu mākslinieces, kas organizēja neatkarīgu projektu Fitjārā. Projekta norises vieta bija nelielas salas jūrā. Katram pieaicinātajam māksliniekam tika piešķirta sava sala, kur izpausties. Kopā 16 mākslinieki — 16 salas.

Divas nedēļas salas bija mūsu rīcībā, līdz pēdējā vīkendā tās bija pieejamas plašākai publikai ar organizētu laivu un gidu palīdzību.

Tobrīd jau otro gadu dzīvoju Beļģijā, un mana ikdienas rutīna sastāvēja no HISK tusiņiem un neskaitāmiem vieslektoriem, lielāko daļu laika pavadot diskusijās. Tādēļ loģiski likās izmantot šo radušos iespēju, lai uztaisītu tai spriedelēšanai pauzi. Uzrakstīju manifestu, pārvācos dzīvot uz salu un uz 15 dienām pārtraucu runāt.


15 dienas klusuma. Fitjara, 12.08.2012. 

КК: Ты не мог бы изложить содержание манифеста?

КК: Could you disclose the Manifesto?

ММ:

15 dienas klusuma.
15 dienas visvērtīgākais, ko es varu darīt, ir klusēt.
15 dienas es izslēdzu datoru un mobilo telefonu.
15 dienas es dzīvoju dabā viens.
15 dienas es aizmirstu savu ikdienas ritmu.
15 dienas es ceļos līdz ar sauli.
15 dienas es lasu septiņas grāmatas.
15 dienas es pats gatavoju un mazgāju savas drēbes.
15 dienas es māju ar roku katrai laivai, kas peld garām.
15 dienas es pieļauju pats savas kļūdas.
15 dienas es vienreiz dienā eju peldēt.
15 dienas es respektēju rakstīto vārdu un neizniekoju to.
15 dienas es koncentrējos uz tagadni un aizmirstu par pagātni un nākotni.
15 dienas es eju gulēt, saulei rietot.
15 dienas es ģērbju siltas drēbes aukstajām naktīm.
15 dienas es pierakstu visu, daudz nedomājot.

КК: Работа «Круг чтения, Rīga, 06.12.2012» основывалась на нескончаемых конспектах, которые ты писал на острове. Что это были за книги, которые ты взял с собой? За какой из книг в результате тянулась твоя рука ежедневно, а какие так и остались лежать на полке — и почему?

КК: The work A Circle of Readings, Riga, 06.12.2012., was based on you writing endless synopsis while  you were on the island. What were the books you had with you? Which one were you drawn to every day and which ones remained on the shelf  intact and why? 

ММ: Līdzi paņēmu 7 grāmatas: Tolstoja На каждый день divus sējumus, Oxford Advanced Lerner’s Dictionary, Іmanta Ziedoņa “Еpifānijas”, Ričarda Brotigana The Tokyo-Montana Express, 104 Stories by Thomas Bernhard, Vernera Hercoga Of Walking in Ice, Kristiāna Krahta “Fāzerlande”.

Sākotnēji centos tās lasīt paralēli, pa fragmentam no katras, taču ar laiku iedziļinoties, lasīju grāmatas secīgi no vāka līdz vākam. Ļoti iedvesmoja Vernera Hercoga grāmata Of Walking in Ice un Ričarda Brotigana The Tokyo-Montana Express – ikdienišķs vieglums, kurā atrodamas fundamentālas atziņas. Tolstoja На каждый день bija smagsvars, kuru nācās dozēt, lai nenonāktu grūtsirdībā. Tā ir vērtīga grāmata, taču līdzīgi kā Oxford Advanced Lerner’s Dictionary ir jālasa vienīgi epizodiski. Іmanta Ziedoņa “Еpifānijas” – kaut formāli ļoti patika, konkrētajā situācijā tomēr šķita pārāk romantiska lasāmviela. Vienīgā grāmata, ko neatvēru, bija Kristiāna Krahta “Fāzerlande”, kurai vienkārši pietrūka vēl viena klusuma diena. Tās bija grāmatas, kuras vienoja mans grāmatu plaukts, hronisks laika trūkums un ilgstoša vēlme tās izlasīt.

КК: «Круг чтения» практически продолжил манифест. Это стало еще одним занятием, обещанием себе, которое ты практиковал каждый день. В описании работы ты отмечаешь, что ввел этот ритуал, чтобы отвлечься от самого себя. Как повлияли на тебя молчание и одиночество?

КК: A Circle of Readings was in fact a continuation of that very Manifesto. It became another task for you, a sort of a resolution to be practiced every day. In the description of the work you mention that you started this ritual in order to get distracted from yourself. How did the silence and being alone influence you?

ММ: Klusēšana ir organiska mana sastāvdaļa un nepieciešamība, tādēļ šajā stāvoklī jutos ļoti labi. Uz salas tā aktivizēja citas izteiksmes iespējas, daudz klausījos un biju atvērts notiekošajam. Neatceros, kad tik daudz būtu lasījis un rakstījis vēstules.

Līdzpaņemtās grāmatas man palīdzēja organizēt ikdienu un informācijas telpu, jo, ilgstoši atrodoties vienatnē, ir tendence nonākt iekšējā cilpā. Grāmatas bija veids, kā paplašināt domāšanas apli un saglabāt veselīgu distanci pašam no sevis.

Laiks klusumā rit citādāk, tas ir monolīts, bez pārrāvumiem. Pēc katras klusumā pavadītas dienas es virs durvīm ievilku svītriņu; lai cik jocīgi tagad neizklausītos, tas tik tiešam bija veids, kā skaitīt klusuma dienas, atdalot vienu dienu no otras.

КК: Какова была реакция местных жителей на твое решение поселиться на островке?

КК: How did the local community react to your decision to move to the local island?

ММ: Sākumā bija liela neizpratne par manu atrašanos uz šī akmens jūrā, ko vēl dīvaināku padarīja mana klusēšana. Principā lielākas vētras gadījumā šķūnītis, kurā mitinājos, pavisam vienkārši tiktu ieskalots jūrā. Man paveicās, ka vasarā vētras ir retāk un mierīgākas un nekas tāds nenotika.

Interese bija liela, un mana klusēšana nebija principiāls šķērslis komunikācijai, kas citreiz notika, vienam runājot no laivas, bet man rakstot uz klints.

Bija jauki, ka vienu dienu pie manas salas kanoe laivā piestāja māte ar meitu un atveda svaigas zemenes. Uzrakstīju uz klints “Thank you!”.

КК: Местные жители на подобных островах пасут овец, и позже на твой остров высадили двух — мать и сына. Ты пытался минимизировать свой контакт с ними, чтобы не возникло привыкания. В конце концов у тебя были дела поважней. Но овцы себе таких обещаний не давали — и вскоре, адаптировавшись к ситуации, оказались чрезвычайно любопытными существами и стали следовать за тобой по пятам. 

КК: Islands like this are used as pasture for sheep. Later two sheep, a mother and a son inhabited your island. You tried to minimize your contact with them in order to avoid attachment. After all, there were more important things for you to do there. But unlike you, the sheep were not constrained by such resolutions and turned out to be extremely curious. They followed each and every step you made.

MM: Jā, uz salām dzīvo savdabīgas mežonīgas ziemeļu aitas, kas vietējiem iedzīvotājiem fermeriem ir viens no saimniekošanas veidiem. Aitas ir ļoti izturīgas pret skarbajiem laikapstākļiem un ir spējīgas izdzīvot uz klinšainas salas, ēdot vietējos ķērpjus vien. Lielākoties tās dzīvo savā vaļā, un reizi gadā tām tiek nocirpta vilna. Sākumā viņām bija bail no manis un man bail no viņām. Tomēr ar laiku aitas ar interesi sāka sekot manām ikdienas gaitām, bet vētras laikā slēpās aiz mana šķūnīša. Uz beigām mēs jau pilnībā akceptējām cits citu un aiz gara laika dzenājāmies pa salu.

KK: Никогда не забуду звонок, который прозвучал 13 августа 2012 года в час и одну минуту ночи. Я старалась уснуть, зазвонил телефон, на другом конце трубки была тишина. Закончился пятнадцатый день твоего молчания, ровно в двенадцать ночи ты мне позвонил, но не смог говорить. Недавно ты мне рассказал, что у тебя на острове началась паранойя из-за боязни, что ты больше не сможешь заговорить. 

KK: I will never forget the phone call at 1:01 AM, on August 13th, 2012. I was trying to sleep as the phone rang and there was silence on the other end. The fifteenth day of your silence was over, so you called right at midnight but could not talk. Recently you told me that you actually had a stroke of paranoia on the island in fear that you might not be able to ever speak again.

ММ: Aptuveni pēc kādas septītās dienas sāka likties, ka balss saites būs atrofējušās un nespēšu vairs runāt. Atceros, ka tā bija vienīgā reize, kad pie sevis izdvesu klusu skaņu, lai pārliecinātos, ka kaut ko tādu vēl spēju izdarīt.

КК: Удалось ли тебе реализовать каждый из пунктов твоего манифеста? Что дал тебе этот опыт, какие выводы и откровения тебя посетили в результате этого проекта?

КК: Did you manage to fulfil every point of your Manifesto? What did this experience give you, what conclusions and revelations did you draw from it?

MM: Neesmu analizējis, bet domāju, ka lielākoties — jā. Faktiski jau iepriekš zināju, ka nav jādodas uz salu, lai kaut ko izmainītu; pietiek ar apņemšanos.

Atsacīties bieži vien nozīme pretējo — iegūt laiku un telpu, lai varētu rasties kas jauns.

КК: Ты мог выбрать демонстрацию документации (фото, видео, записи) ритуала «Круга чтения», который совершал на острове изо дня в день, а вместо этого решил повторить этот опыт в рамках «Семи четвергов», выбрав явно не самый легкий путь...

КК: You could have chosen to demonstrate the documentation (photos, videos, recordings) of A Circle of Readings – the very ritual you performed on the island day by day. Instead you chose to repeat the experience once more in the framework of Seven Thursdays, an obviously more difficult path. 

ММ: Tas bija mūsu kopējs sarunu rezultāts — tika nolemts darbu Круг чтения atkārtot kā performanci, izmantojot klinšu kāpēju aizķeres. Kāpelējot apkārt pa izstāžu zāles sienām, tika rakstīti tie paši konspekti, kurus vienu aiz otra rakstīju apkārt salas klinšu krastam.

Darot to uz salas, man šai nodarbē patika tieši savienojums: kamēr rakstot domas klejo pie teikuma, paralēli ir fiziski jācenšas noturēties gar stāvo krasta līniju un neiegāzties ūdenī. Atceros, kā šo tekstu atkārtošana savienojumā ar fizisko slodzi pēc ilgāka laika radīja sava veida transa un eiforijas stāvokli.

Tādēļ rakstīšanas atkārtošana uz pilnīgi stāvām galerijas sienām kļuva par likumsakarīgu šī garīgā un fiziskā vingrinājuma turpinājumu.


Круг чтения (Process). Fitjara, 11.08.2012.


Круг чтения (Process). kim? Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, 06.12.2012.