Fragments no grāmatas “The Pleasure of Research” vāka attēla

“The Pleasure of Research” 0

Arterritory.com
03/11/2011

4. novembrī Helsinkos mākslas pētniecības konferences SHARE ietvaros Helsinku Mākslas akadēmijā notiek nule klajā laistās Henka Slagera grāmatas The Pleasure of Research atvēršana.

Paustajiem viedokļiem par aktuālās mākslas pētījumiem piemīt tendence iestigt un koncentrēties uz jautājumiem, cik disciplinēta mākslas pētniecības kārtība ir (vai drīzāk kādai tai vajadzētu būt), lai sekmētu pasaules vizuālās mākslas izzināšanu un radošo darbību. Tā kā šīs pētnieciskās debates par laikmetīgo mākslu nav vēl konkrēti definētas un neiekļaujas zinātniskos rāmjos, tās kalpo par radošu eksperimentu patvērumu.

Svaigi iesietās grāmatas The Pleasure of Research autors, holandiešu mākslas teorētiķis Henks Slagers (Henk Slager, 1960) iztirzā un caurskata tādus tematus kā zināšanu radīšana, radošā un mākslinieciskā domāšana, mediju specifika, konteksts un counter-archival ekspozīcijas, un uzdot jautājumu: kā šie komponenti ietekmējuši šībrīža estētiku un māksliniecisko izglītību. Vairāku iedvesmojošu eseju autors savā radošajā karjerā no akadēmiskas teorētiskās estētikas pievērsies eksperimentālai teoretizēšanai aktuālās mākslas plūstošajās robežās, izglītībā un nozares praksē. Publikācija tapusi, sadarbojoties ar Helsinku Mākslas akadēmiju, un papildina augstskolas jau klajā laisto ­pētniecisko sējumu klāstu.

Henks Slagers studējis filozofiju, mākslas vēsturi un literatūras teoriju,1989. gadā izstrādājis un aizstāvējis izvirzītās tēzes disertācijas darbā Formalistic Temperament un ieguvis filozofijas doktora grādu Amsterdamas universitātē. 1993. gadā viņš nodibināja Vispasaules Vernunft fondu ar mērķi organizēt dažādus kultūras projektus, izstādes, simpozijus, kā arī regulāri izdot zinātnisko pētījumu publikācijas laikmetīgajā filozofijā un mākslā. Kopš 2006. gada viņš ir Utrehtas Vizuālās mākslas un dizaina augstskolas (maHKU) dekāns, mākslas pētniecības profesors un pētnieciskā mākslas žurnāla maHKUzine galvenais redaktors, arī viens no Eiropas mākslas pētījumu tīkla EARN (European Artistic Research Network) dibinātājiem. ­

Kā topošam, tā esošam māksliniekam kā radošās sfēras delegātam pētnieciskā disputa kontekstā ir skaidri jāargumentē, kāpēc vizuālās mākslas jomā ir nepieciešams izvirzīt jautājumus un kāpēc šiem jautājumiem nav obligāti jābūt formulētiem vizuāli. Turklāt šādiem “pētniekiem” ir jāspēj pamatot gan process un pielietotās darbības metodika, gan trajektorija. Pētījumos svarīgi ir to dalībniekiem aizmirst iegūtās akadēmiskās manieres uz papīra un paust atklāti, kā viņi – radošie jūtas, kad jaunrade tiek nesaprasta un vēstījums noraidīts. Henka Slagera redzējumā, šodienas akadēmiskās mākslas izglītībai un nozares pētījumiem veltītajās pārrunās ir nepieciešams saglabāt toleranci un nostāju, ka diskusija ir pagaidu autonoma darbība, kas koncentrējas uz viedokļu un formu daudzveidību un gūto intelektuālo baudījumu.

www.artresearch.eu