Foto: Mārtiņš Kalseris

Prague Quadrennial 2011 0

Monika Pormale
30/06/2011 

Māksliniece un scenogrāfe Monika Pormale Prāgas Starptautiskajā scenogrāfijas kvadriennālē ir klātesoša jau kopš 1997. gada, kad, kā studentu skates dalībniece, pārstāvēja LMA ekspozīciju. Šogad Monika Pormale pildīja atbildīgo starptautiskās žūrijas locekles pienākumu, un, pateicoties viņas iniciatīvai, šogad kvadriennālē tika ietverta atsevišķa izstāde, kura netika pakļauta žūrijas vērtējumam un kurā tika dota iespēja realizēt savas idejas arī māksliniekiem, kas nav cieši saistīti ar teātri. Arterritory.com aicināja Moniku Pormali pastāstīt par šīgada Prāgas kvadriennāles norisi un tajā redzēto.

1967. gadā notika pirmā Prāgas kvadriennāle, 2011. ir pārmaiņu gads. Prāgas kvadriennāle ir kļuvusi par vērā ņemamu must see pasākumu visiem ar teātri saistītiem cilvēkiem, savukārt tiem, kas strādā pie tās, bija radusies iekšēja nepieciešamība palūkoties no cita skatu punkta un kaut ko mainīt. Kvadriennāles izmaiņas sekmēja arī nelaimīgs apstāklis – pirms pāris gadiem daļēji nodega iepriekšējo izstāžu norises vieta - Industrial Palace. Iespaidīgais Late Historicism piemineklis ar tā paviljoniem ļāva kvadriennāles ekspozīcijai patiesi izskatīties kā izstādei. Šogad kā galvenā norises vieta tika izvēlēta Nacionālā Galerija – scenogrāfiski ne visai veiksmīga vide, kas kvadriennālei piešķīra tirgus meses apveidus - pārstāvēto valstu ekspozīcijas viena no otras atradās 10 centimetru attālumā.

Šogad tika mainīts arī pašas kvadriennāles nosaukums - iepriekšējos gados tā saucās "Starptautiskā scenogrāfijas un teātra arhitektūras izstāde" (International Exhibition of Scenography and Theatre Architecture), šogad - Prague Quadrennial of Performance Design and Space, iezīmējot robežu paplašināšanu pieņēmumam par scenogrāfiju, kas citkārt saistās tikai ar teātra skatuvi.

Skepsi pret šo paplašinājumu apstiprināja viena no diskusijām kvadriennāles ietvaros. Jaunais nosaukums bija samulsinājis māksliniekus un pat veselas valstis. Kvadriennāles profesionāļu un studentu vērtējamās sadaļas ietvaros notiekošās teātra izrādes, fotogrāfiju izstādes un instalācijas atrādīja pārāk izplūdušas robežas izstāžu konceptos. Tā kā organizatori tomēr mēģina turēties pie izstādes, nevis festivāla formāta, tad visticamāk, ka notiks atgriešanās pie iepriekšējā nosaukuma. Savukārt kā ļoti veiksmīga kvadriennāles inovācija jāmin paralēlā izstāde ar nosaukumu Intersection: Intimacy and Spectacle.