Miks Mitrēvics un Linas Jusionis izstādes atklāšanā.


Skats no izstādes atklāšanas. Linasa Jusioņa gleznas.


Skats no izstādes atklāšanas. Linasa Jusioņa gleznas.