Miks Mitrēvics un Linas Jusionis izstādes atklāšanā.

Mika Mitrēvica un Linasa Jusioņa izstāde "ARTscape Latvija" 0

14/05/2011

29. aprīlī Viļnas galerijā "Vartai" tika atklāta latviešu mākslinieka Mika Mitrēvica un lietuviešu mākslinieka Linasa Jusioņa izstāde "ARTscape Latvija". Izstāde atvērta līdz 28. maijam. www.galerijavartai.lt


No labās: Latviešu mākslinieks Miks Mitrēvics ar Latvijas vēstnieku Mārtiņu Virsi.


Lietuviešu mākslinieks Linass Jusionis ar ziediem.