Foto: Katrīna Ģelze

Foto: Vinetas Kaulačas izstādes „Skatiena attālums” atklāšana 0

Arterritory.com
31/10/2014

Foto: Katrīna Ģelze

Ar darbu  „Cik tālu esi? Dublinas tilts” 2003. gadā, kas, iekļauts Hansabankas mūsdienu mākslas kolekcijā, iezīmējās pagrieziens mākslinieces Vinetas Kaulačas (1971) radošajā darbībā – viņa manāmi pietuvojās fotoreālismam. „Es izmantoju fotogrāfiju – grūti notveramā skatienā, lai dokumentētu novērotājas acs trajektoriju, skatīšanos apkārt, tikšanās brīdi, pasauli. (..) Mani darbi lielākoties ir par uztveri – kā mēs skatāmies uz pasauli, kā no fragmentiem veidojam priekšstatu par veselo”, komentē  Vineta Kaulača.

Izstādē „Skatiena attālums”, kas atklāta 30. oktobrī  galerijā „Mākslas XO” un būs aplūkojama līdz pat 25. novembrim, eksponēti mākslinieces jaunākie darbi. Tajos viņa koncentrējusies uz attiecībām starp redzamo un ieraudzīto, starp attēlu un objektu, acu skatienu un tā tvērumu darbā, kustību un tās fiksāciju. Vienā vārdā – izstādes atslēgas vārds ir Rolāna Bārta izvirzītais jēdziens punctum. „Lai arī punctum ir kā zibsnis, tam vairāk vai mazāk virtuāli piemīt izplešanās spēks. Bieži šis spēks ir metonīmisks”, to definē filozofs.

Kurā mirklī garāmslīdošais kļūst par klātesošu, piedzīvotu un mainīgais – par pastāvīgo? Kas ir tas spēks, kas liek atgriezties pie kādas situācijas, attēla, vārda? Šādus jautājumus izstādē uzdod māksliniece.

Galerijas kuratore Ilze Žeivate gleznotāju raksturo kā ekvivalentu labai un dziļi pārdomātai glezniecībai un precīzi iezīmē viņas glezniecības fokusu kā „sava laika īstenības apjēgumu”. „Tās pamatā nav tikai gleznotājas talants vai krāsu sajūta. To veido arī erudīta personība, iedziļināšanās šodienas mākslas procesu pamatos un to izzināšanā”, tā Žeivate.

Vineta Kaulača ir Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente, studējusi arī  ASV un Vācijas augstskolās; viņa piedalījusies grupu izstādēs Lielbritānijā, Īrijā, Beļģijā, Somijā, Itālijā, kā arī Baltijas valstīs.

Fotoobjektīva skatiena attālumā Arterritory sniedz ieskatu izstādes atklāšanā.


Mākslas kuratore un kritiķe Inga Šteimane


Mākslinieki Vineta Kaulača un Andris Vītoliņš


Galerijas "Māksla XO" vadītāja Ilze Žeivate un māksliniece Vineta Kaulača