Grāmatas atvērums. Preses foto

Vai grāmata pieejama tikai latviski?

Grāmata tiek izdota gan latviski, gan angliski atsevišķos, nevis vienā bilingvālā izdevumā. Apzināmies arī tulkojuma uz krievu valodu nepieciešamību.

Vai ir jau kādas iestrādes kādiem tālākiem projektiem Latvijas arhitektūrkritikā vai mūslaiku Latvijas arhitektūras dokumentēšanā?

Grāmatas tapšanas procesā izkristalizējās jaunas organizācijas izveides nepieciešamība. Tika nodibināta biedrība Nucleus, kuras darbības fokuss ir Latvijas arhitektūras teorētiskās, konceptuālās, reflektējošās un dokumentējošās daļas attīstīšana, taču nenorobežojoties no citām jomām, bet gan veidojot arī starpdisciplinārus un starpžanru projektus.

Tuvākie plāni ir grāmatas “V*X Latvijas arhitektūra kopš 1991. gada” satura papildināšana un adaptācija, izveidojot īpašu aplikāciju iPad planšetdatoriem. Tiks pievienotas drukātajā izdevumā neiekļautas fotogrāfijas un īpaši filmēti video materiāli. Šāda projekta attīstība  nepieciešama īpaši domājot par Latvijas arhitektūras prezentāciju ārpus latviski lasošo interesentu loka.

Attēlā 3: Swedbank administratīvā ēka, arh. V.Valgums, U. Bērziņš, A. Zlaugotnis. Foto: Gatis Rozenfelds

Attēlā 4: Drupu māja, arh. NRJA, Uldis Lukševics, Mārtiņš Ošāns. Foto: Indriķis Stūrmanis