JAUNĀKĀS ZIŅAS

twitter facebook
Grāmatas atvērums. Preses foto

Jauns izdevums Latvijas arhitektūrkritikā 0

Intervē Anna Iltnere
15/05/2011 

Jūnijā Rīgā jaundibināta biedrība Nucleus klajā laidīs grāmatu “V*X Latvijas arhitektūra kopš 1991. gada”, kurā apkopota pēdējo 20 gadu Latvijas arhitektūra caur piecu arhitektūras kritiķu prizmu. Grāmatā pārstāvētie kritiķi (Ausma Skujiņa, Jānis Lejnieks, Artis Zvirgzdiņš, Vents Vīnbergs, Pēteris Bajārs) katrs izvēlējušies 10, viņuprāt, labākos Latvijas arhitektūras piemērus. Katrs kritiķis turklāt strādāja ar savu fotogrāfu. Līdzarko grāmatā ir ne tikai pieci dažādi tekstuāli Latvijas arhitektūras vērtējumi, bet arī pieci atšķirīgi tās vērojumi fotogrāfijās. Jānis Lejnieks strādāja kopā ar Indriķi Stūrmani, Ausma Skujiņa ar Gati Rozenfeldu, Vents Vīnbergs ar Ansi Starku, Artis Zvirgzdinš ar Aivaru Siliņu, bet Pēteris Bajārs ar Māri Lapiņu. Grāmatas idejas autori ir dizaina un arhitektūras kritiķe Kristīne Budže un grafikas dizainers Miķelis Baštiks (Asketic). Aicinājām Kristīni Budži pastāstīt par jauno izdevumu ko vairāk. 

Kā radās projekta ideja un kā komanda satikās?

Ideja par grāmatu radās pēc kādas sanāksmes 2009. gada nogalē, kad Latvijas Arhitektu savienība bija sapulcējusi visus, kas Latvijā raksta par arhitektūru, lai domātu, ko žurnālisti un arhitektūras kritiķi varētu darīt Latvijas arhitektūras popularizēšanas labā, kā veicināt Latvijas arhitektūras atpazīstamību tepat pašu valstī un ārzemēs. Šajā sapulcē tika konstatēts, ka nav neviena izdevuma, kas apkopotu Latvijā kopš 1991. gada tapušo arhitektūru.

Tālākais bija idejas attīstība, kāda grāmata par pēdējos 20 gados tapušo arhitektūru varētu būt. Būtiskākais šķita nojaukt joprojām Latvijas arhitektu profesionālajā vidē valdošo stereotipu, ka atskats par kādā laika posmā radīto var būt tikai hronoloģisks pārskats un ka arhitektūru nepieciešams iedalīt pēc tās funkcionālās noslodzes. Šoreiz būtiskais izkristalizējas dažādu paaudžu, pieredžu un vērtējuma manieru arhitektūras kritiķu viedokļos. Tā ir grāmata ne tikai par neseno arhitektūras vēsturi, bet arī par šodienu, mūsu spēju vērtēt un reflektēt par nesen notikušo un tapušo. Veidojot komandu, būtiskākais bija, lai arhitektūras vērtēšanā piedalītos pēc iespējas dažādāku paaudžu, pieredžu un vērtējuma manieru arhitektūras kritiķi, lai izdevums nebūtu vienas uzskatu grupas veidota izlase. Katrs grāmatā pārstāvētais arhitektūras kritiķis ieņem savu vietu un lomu Latvijas arhitektūras profesionālajā vidē, taču šeit viņi visi darbojas uz līdzvērtīgiem noteikumiem, nevienu no vērtējumiem neuzskatot par vērtīgāku, aktuālāku vai citādi izceļamu. Tie ir pieci dažādi stāsti par Latvijas arhitektūru kopš 1991. gada.