VIDEO  

Vai māksliniekam ir jāprot zīmēt? 0

Arterritory.com
25/10/2012

Māksliniekam un Latvijas mākslas akadēmijas profesoram Ojāram Pētersonam jautājām, vai māksliniekam ir jāprot zīmēt?

www.vkn.lv