VIDEO  

Vai mākslas kritikā drīkst lietot apzīmējumu “skaists”? 0

Arterritory.com
27/07/2012

Mākslas zinātniecei un kritiķei Alisei Tīfentālei jautājām, vai mākslas kritikas profesionālajā slengā drīkst lietot apzīmējumu “skaists”?