“Dēj, mana vistiņa...” Ilustrācija: Monta Andžejevska

Liela bija liela diena 0

Arterritory.com
25/03/2016 

Dēj, mana vistiņa,
Div’ olas dienā!
Atnāce māsiņa
Ar divi bērniņiem.

Daļai pasaules mūsdienās Lieldienas saistās ar Kristus augšāmcelšanos, citiem – ar lielveikalos atrodamajām šokolādes olām, vēl kādai daļai – ar pavasara saulgriežu laiku, kad gaisma svin uzvaru pār tumsu. Jau izsenis daudzu tautu kultūrā pavasara saulgriežu svinēšanai bija atvēlēta nozīmīga vieta, jo ar to sākās jauns gads – jauns sākums. Pavasara saulgriežu nozīme atspoguļojas arī latviešu folklorā – ar Lielo dienu saistīti gan ticējumi, gan noteiktas paražas – šūpoļu kāršana, olu ripināšana un sišanās, putnu dzīšana u.c. – , par to runā arī dainas.

Gaidot Lieldienas, kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas apakšnozares Kustība. Attēls. Skaņa studentēm izvēlējamies dažas tautasdziesmas, lai atgādinātu par šo pavasara dzīvības svētku kņadu un dzīvesprieku.

Priecīgas Lieldienas!
 


Ilustrācija: Liāna Mihailova

Ļaudis man šūpul’ kāre
No tīriem vizuļiem.
Vaj bij man šūpoties,
Vaj vizuļus lūkoties?


Ilustrācija: Liāna Mihailova

Liela bija liela diena,
Mazas manas villainites;
Pavadiju lielu dienu
Ar mazām villainēm.


Ilustrācija: Ilze Ance Kazaka

Pervesim, māsiņas,
Raibas oliņas,
Šķiņķosim bāliņam
Lieldienas rītā.


Ilustrācija: Laura Kļava

Augsti mani bāleliņi,
Augstu kāra šūpotnites;
Tautu meita neiekāpa,
Ikam lūdza cēlejiņa
.


Ilustrācija: Laura Kļava

Ko es došu bāliņam
Par šūpoļa kārumiņu?
Vista olu nedējusi,
Māte raušu necepusi.
 


Ilustrācija: Ilze Ance Kazaka 

Nekarat, bāleliņi
Uz Daugavas šūpuliti:
Trūks šnorite šķindedama,
Slīks māsiņa raudadama.