Latviešu gleznotāja un karikatūrista Ernesta Kļaviņa darbnīca