"Savu darba telpu parasti izmantoju vertikālā stāvoklī."

Ojāra Pētersona darbnīca 0