JAUNĀKĀS ZIŅAS

twitter facebook
AFIŠA


 
P 06.05.2013
 

“Uz lielās dzīves trases. 20. gs. 60. gadu grafiskā valoda”

LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Rīga, Latvija
Novembris – decembris, 2013

20. gs. 60. gados radītie tēlotājas mākslas, dekoratīvās mākslas un dizaina paraugi izceļas ar stilistisku vienotību, izteikti asimetriskām, speciāli projektētām formām un minimālismam raksturīgo dekoratīvo risinājumu, veidojot spēcīgu kontrastu ar iepriekšējās un arī nākamās desmitgades dizainu. Šodienas situācijā, kad korporatīvai identitātei un reklāmai tiek piešķirta izšķiroši nozīmīga loma, ir svarīgi apzināties, ka Latvijas grafiskajai kultūrai ir nozīmīgs mantojums arī padomju periodā, un pagājušā gadsimta otrās puses grafiskā dizaina darbu autoriem ir arī vārds. Sešdesmito gadu periods ir izvēlēts kā laika posms, kad visskaidrāk nolasās jauna domāšana, dzīves dinamikas un tempa pieaugums, kad pateicoties “dzelzs priekškara” vājināšanai, arī Latvijā notiek kaut daļēja radošās vides un tās izpausmju formu iekļaušanās pasaules kultūras kopainā. Kuratores – Irēna Bužinska, Sandra Krastiņa un Ilze Martinsone. 

Skārņu iela 10/20
Vecrīga, Latvija
www.lnmm.lv/lv/dmdm